Telefon Email Facebook LinkedIn
ZavaGO logotip - Preveri. Izberi. Prihrani.
  • Letna zavarovalna vsota: 2.000 EUR
  • Največ 2 zavarovalna primera v posameznem letu
  • Hiter dostop do specialističnih zdravstvenih storitev, ki so potrebne zaradi posledic nezgode
  • Ambulantni pregledi in diagnostični postopki zaradi bolezni: revmatologija, dermatologija, gastroenterologija.