Telefon
Email
Facebook
LinkedIn
ZavaGO logotip - Preveri. Izberi. Prihrani.
 • Nezgodna smrt 40.000 EUR
 • Nezgodna invalidnost 40.000 EUR
 • Izplačilo v primeru 100% invalidnosti 80.000 EUR
 • Izplačilo dodatka v primeru smrti zaradi prometne nesreče (10 % nezgodne smrti)
 • Izplačilo dodatka v primeru smrti na delu (10 % nezgodne smrti)
 • Nezgodna renta (mesečna renta za dobo 10 let) – 160 EUR
 • Vključeno kritje za stroške medicinskih pripomočkov (do) 4000 EUR
 • Vključeno kritje za stroški preureditve bivalnih prostorov (do) 16.000 EUR
 • Vključeno enkratno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje do 500 EUR
 • Vključeno dnevno nadomestilo (10 EUR / dan).
 • Vključeno kritje za zlom kosti (4000 EUR)